• Wpisów: 130
  • Średnio co: 22 dni
  • Ostatni wpis: 4 lata temu, 07:55
  • Licznik odwiedzin: 58 852 / 3012 dni
 
cosel
 
Przyniesiono nam paczkę, zawierającą promienie do nowych strzał. Dowód nadania podpisany, paczka przekazana, kurier pobiegł schodami w dół i tyle go widzieli. Dopiero po otwarciu opakowania okazało się, że drewno jest połamane.

promienie01.JPG


W pierwszej chwili byliśmy pewni, że już nic z tym się nie da zrobić, bo nawet na drążki dla ptaków się to nie nadaje, bo to cedr. Po przymierzeniu jednak okazało się, że nawet po przycięciu nadają się na strzały dla mnie. Jak to dobrze, że jestem niewielka i mam krótkie ręce.
Mamy nauczkę, by zawsze sprawdzać przesyłki przed podpisaniem odebrania.

Mile zaskoczył nas sklep, z którego zamówiliśmy promienie (www.luksport.pl/) - Łuksport - i jego właściciel, który po otrzymaniu wiadomości o stanie przedmiotów, obiecał natychmiast wysyłkę nowego kompletu, chociaż upieraliśmy się, że to, co przyszło połamane jak najbardziej zaspokaja nasze potrzeby, a poskarżyliśmy się na pocztę, żeby innych klientów to nie spotkało, by pakował drewno w karton, a nie tylko w folię bąbelkową.
Do tej pory - a zamawiamy u pana Adama Pazdyki od kiedy zaczęliśmy robić strzały - mieliśmy poważny problem tylko z jedną paczką, która gdzieś się zagubiła w czeluściach magazynów i sortowni Poczty Polskiej. Dlatego też - naiwni - nie sprawdziliśmy stanu przesyłki w obecności kuriera, bo zawsze przynoszono nam nienaruszone.
Ech... kolejne paczki obejrzę z każdej strony, jak coś mi się nie będzie podobać, to zanim podpiszę, rozpakuję przy listonoszu.

***

They brought us a package containing the bleams for the new arrows. Proof of postage is signed, the package passed, a courier ran downstairs and that's all. Only after opening the package, it turned out that the stick are broken.

promienie01.JPG


At first time, we were sure that nothing of this can not be done, even the bars for the birds is not suitable, because it is cedar. When I tried it that it turned out that even after trimming they are suitable for the arrows for me. How good it is that I'm small and I have short arms.
We have learned the hard way to always check before signing the delivery receipt.

Pleasantly surprised us shop, from which bleams we ordered (www.luksport.pl/) - Łuksport (Bowsport) - and its owner, who, after receiving the news about the state of objects, promised to immediately dispatch a new set, even we insist that what came broken most meets our needs, and we complained to the post office to the other clients are not met, by packing sticks in a cardboard box, and not only in bubble wrap.
So far - and ordered to Mr. Adam Pazdyka since we started doing shots - we had a serious problem with only one package that got lost somewhere in the depths of storage and sorting of the Polish Post. That is why - naive - we did not check the shipment in the presence of the courier, because as always they brought us the package intact.
Eh... I'll watch the next pack on each side, like something I would not like it, before I sign it, I unpack this in the presents of Postman.

Nie możesz dodać komentarza.

  Wyświetlanie: od najstarszego | od najnowszego